Kościół Trójcy Przenajświętszej

Kościół Trójcy Przenajświętszej w Łomży

Kościół rektoralny należący do zakonu sióstr Benedyktynek. 29.12.1993 wpisany do Rejestru zabytków pod numerem A-515.

Klasztor powstał za sprawą Zofii Dulskiej – ksieni z Torunia . W latach 1622-1628 na Popowej Górze, przy kościele Rozesłańców wybudowano kościół i klasztor benedyktynek. Pierwsze 9 panien przybyło z Torunia do Łomży w 1628 roku. Drewniany kościół i klasztor dwukrotnie spłonęły: w czasie wojen szwedzkich w 1656 oraz w czasie wielkiego pożaru miasta w 1696. Budynki zostały obudowane. W 1773 zakon kapucynów odkupił od benedyktynek zespół klasztorny wraz z placem. Benedyktynki przeniosły się na Stokową Górę (miejsce, w którym znajdują się obecnie) do drewnianego klasztoru i kościoła św. Trójcy i Wniebowzięcia NMP.

W roku 1859 rozpoczęto budowę murowanego klasztoru, a w 1860 budowę murowanego kościoła. W dniu 10 lutego 1863 roku kościół został poświęcony przez księdza Jana Chcińskiego.
Podczas drugiej wojny światowej kościół i klasztor zostały zupełnie zniszczone. Świątynię odbudowano w ciągu jednego roku, od stycznia do października 1946. Klasztor dwukondygnacyjny o trzech skrzydłach odbudowano i rozbudowano w latach 1947-1950. Budynek zamyka prostokątny wirydarz na południe od kościoła, z arkadowymi krużgankami. W północnym narożu skrzydła wschodniego oratorium otwarte arkadami do prezbiterium, z wystrojem neoromańskim ze sklepieniem krzyżowym z chórem zakonnym w drugiej kondygnacji. Elewacje z podziałami ramowymi. Dach dwuspadowy kryty blachą miedzianą. Dobudowane zostały skrzydła wschodnie i południowe z zachowaniem podziałów i gabarytów jak w skrzydle zachodnim.
W 1976 roku kościół odmalowano wewnątrz i zewnątrz, ułożono także nową polichromię. Wieża dzwonnicza nad głównym wejściem pojawiła się ponownie dopiero w 1994, staraniem ks. prałata Jerzego Abramowicza, ówczesnego kapelana opactwa. Wiszą w niej trzy dzwony – Maryja, Benedykt i Scholastyka – wykonane w odlewni braci Felczyńskich w Przemyślu.

Nawę główną zdobi marmurowy ołtarz wykonany w latach 1952-1955 projektu Józefa Andruszko oraz barokowy krzyż z figurą Pana Jezusa wykonany między 1600 a 1625 rokiem. W nawiach bocznych znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1630 roku oraz obraz Świętego Walentego.

Na kościelnym dziedzińcu znajduje się grota Matki Bożej z Lourdes. Grota wykonana z polnego kamienia, zagrodzona żelazną kratą. Grota ufundowana przez księdza Franciszka Wądołowskiego, projekt opracowany przez architekta Z. Czajkowskiego z Grajewa. Figurę Matki Bożej, na wzór oryginalnej z groty Lourdes, wykonał z białego piaskowca rzeźbiarz Bartłomiej Mazurczyk z Warszawy. Uroczyście odsłonięta 16 lipca 1931 roku.

Bibliografia