Kaplica Śmiarowskich

Kaplica Śmiarowskich

Kaplica grobowa rodziny Śmiarowskich. Początkowo p.w. św. Wincentego, obecnie św. Krzyża. Wybudowana w 1838 przez Mateusza Śmiarowskiego. Kaplica poświęcona jego zmarłej żonie Wincencie Ludwice i jej dzieciom. Klasycystyczna kaplica w kształcie rotundy, Murowana z cegły, tynkowana. Boniowana, z gzymsem kordonowym i uproszczonym belkowaniem obiegającym wokół. Kopuła spłaszczona kryta blachą. Portal ujęty lizenami, z konsolami podtrzymującymi trójkątny przyczółek poniżej którego znajduje się tablica inskrypcyjna:

W 1839 fundator przekazał ją miastu jako kaplicę cmentarną, w miejsce zniszczonej drewnianej, pod wezwaniem świętego Rocha. 
Obok kaplicy znajduje się dzwonnica wzniesiona w 1886. Murowana, tynkowana, w formie filara krytego dwuspadowym daszkiem.

Bibliografia