Bożnica

Bożnica

Nieistniejąca synagoga znajdująca się w Łomży na miejscu dawnego zamku, na rogu ulic Senatorskiej i Szkolnej. Jeszcze przed 1811 r.
Żydowska Gmina Wyznaniowa wzniosła na użytek pobliskiego szpitala synagogę. Był to niewielki drewniany budynek pokryty dachówką holenderską, który już w połowie XIX nie był w stanie sprostać potrzebom szybko powiększającej się gminy żydowskiej. W czasie powstania listopadowego synagogę zajęli Rosjanie i urządzili w budynku skład broni ręcznej, co przyczyniło się do znacznego zniszczenia obiektu. W 1834 r. przeprowadzono remont synagogi, w czasie którego wymieniono m.in. pokrycie dachu. Jak wskazują dokumenty z lat 60. XIX, budynek synagogi był w bardzo złym stanie technicznym, więc w 1861 r. Rząd Gubernialny Augustowski wydał zgodę na rozbiórkę obiektu.

Bibliografia